איך להתחבר למדפסת?

חברות WeWork כוללת 120 הדפסות/עותקים בשחור לבן ו-20 הדפסות/עותקים בצבע לכל אחד מחברי WeWork. (מלבד תכנית 'חברות We')

אפשר למצוא מידע על חיבור למדפסת ב"שירותי בניין" ברשת חברי WeWork.

מדפדפן אינטרנט:

  1. היכנסו לרשת חברי Wework
  2. לחץ/י על "מדריך לבניין" בתפריט שבצד שמאל
  3. מתחת לאפשרות 'מידע הדפסה', לחץ/י עלכדי להגדיר את שירותי ההדפסה, עליך לבצע את האמור בשלבים אלהכדי לגשת למדריך ההדפסה
  4. בשלב 2, לחצו על 'התקנה ב-PC' או על 'התקנה ב-Mac' ומנהל התקנה יורד למחשב.
  5. לחצו על מנהל ההתקנה שירד והוא יתקין את התוכנה הדרושה כדי שתוכלו להדפיס ב- WeWork.
  6. אנחנו מוכנים להדפיס עכשיו ותוכלו לשלוח את ההדפסה.
  7. כעת יופיע חלון מוקפץ שיאפשר לכם להיכנס ל-PaperCut, הזינו את אישורי ההדפסה שלכם ולחצו על OK/אישור. (תוכלו למצוא את האישורים שלכם בדף "מדריך לבניין".) המסמך נוסף כעת לתור ההדפסה.
  8. כדי להדפיס מסמך שנמצא בהמתנה, גשו אל המדפסת והיכנסו באמצעות האישורים שבהם אתם משתמשים ל-PaperCut.

מצאו מחירים לעודפי הדפסה כאן.