Hvordan sikrer WeWork vores medlemsdata?

  • WeWork er ISO 27001-certificeret.
  • ISO 27001 er en brancheførende standard, der bestemmer retningslinjerne for et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS – Information Security Management System). ISMS er et sikkerhedsprogram med en række politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger til at administrere, overvåge og forbedre en organisations praksisser omkring informationssikkerhed.
  • Vedhæftet er en kopi af WeWorks ISO 27001-certificering.