Jak používat volání přes síť Wi-Fi?

Co to je?

Při volání přes síť Wi-Fi můžete používat svůj mobilní telefon připojený k datové síti Wi-Fi. Nepotřebujete žádný zvláštní software ani tarif a volání přes síť Wi-Fi podporují všichni hlavní poskytovatelé. V podstatě se vůbec neliší od volání přes nové sítě LTE a volaným osobám se stále zobrazuje vaše telefonní číslo. Pokud se nacházíte v oblasti se špatným pokrytím signálem pro mobilní telefony, ale dobrou sítí Wi-Fi, váš telefon automaticky zavolá přes danou síť Wi-Fi, k níž jste připojeni. Hovory přes síť Wi-Fi jsou stále započítávány do minut v rámci vašeho tarifu od příslušného poskytovatele.

Proč volání přes síť Wi-Fi používat?

Pokud se nacházíte v oblasti se špatným signálem pro mobilní telefony a hovory se často přerušují nebo je vůbec nelze zahájit, velmi vám doporučujeme povolit možnost volání přes síť Wi-Fi. V některých oblastech je slabý signál, ale pokud je vaše mobilní zařízení připojeno k síti Wi-Fi WeWork, můžete využít funkci volání přes síť Wi-Fi. Pokud povolíte možnost volání přes síť Wi-Fi, budete v daných oblastech mnohem lépe volat i přijímat hovory.

Podporuje můj telefon volání přes síť Wi-Fi?

Pokud jste si telefon koupili loni či předloni, funkci volání přes síť Wi-Fi téměř jistě podporuje. Oblíbená zařízení, např. Apple iPhone či telefony řady Samsung Galaxy, funkci volání přes síť Wi-Fi podporují. Pro jistotu si vyhledejte možnost nastavení volání přes síť Wi-Fi podle níže uvedených pokynů.

Jak povolit funkci volání přes síť Wi-Fi?

Postupujte podle níže uvedených pokynů určených pro vaše zařízení. Pokyny se zatím týkají pouze systémů iOS a Android, ale pokud váš telefon využívá jiný operační systém, může tuto funkci také podporovat.

IOS

Nastavení > Telefon > Volání přes síť Wi-Fi

Upozornění: Poskytovatel vás může požádat o ověření primární adresy pro účely tísňových volání. Veškerá tísňová volání jsou pokud možno směrována přes mobilní síť, aby bylo možné je správně směrovat v závislosti na lokalitě. Není-li mobilní síť dostupná, použije se zadaná lokalita. Často přehlíženou výhodou volání přes síť Wi-Fi je možnost volat na tísňové linky v případě, že je signál pro mobilní telefon slabý či nedostupný. 

ANDROID

Poznámka: Toto nastavení může mít v jednotlivých zařízeních se systémem Android různá umístění. 

SAMSUNG GALAXY S

Nastavení > Bezdrátová síť a sítě > Další... > Volání přes síť Wi-Fi

GOOGLE NEXUS

Telefon > Nastavení > Hovory > Konfigurace volání přes síť Wi-Fi