Účtuje WeWork členům poplatky za energie a komunální služby?

WeWork členům neúčtuje žádné platby za energie a komunální služby. Voda, klimatizace, teplo, elektřina a internet jsou hrazeny společností WeWork a jsou zahrnuty v ceně měsíčního členství.