Kdo má v prostorech WeWork na starosti údržbu?

Žádosti týkající se údržby v prostorech WeWork má na starosti náš tým pro správu zařízení. Pokud chcete využít služby údržby ve své kanceláři, zašlete žádost o podporu. Náš tým má na starost tyto záležitosti:

  • Umístění televizorů
  • Montáž nábytku
  • Instalace obrazů a polic
  • Obecné údržbářské služby 

 

Upozornění:

 V případě zvláštních požadavků členů na úpravu kanceláří účtujeme poplatky za sestavení a odstranění jednotlivých věcí.

  • Poplatky se odvíjejí od rozsahu práce a doby nezbytné k vyřízení požadavku.
  • Poplatky budou přičteny na účet společnosti po dokončení práce a uvedeny ve vyúčtování za následující měsíc.
  • Veškerou zpoplatněnou práci musí před dokončením schválit na účtu primární člen.
  • Společnost WeWork si obvykle účtuje hodinovou sazbu za dodatečné služby údržby (1 hodina je účtována automaticky za jakoukoli práci, dále je práce účtována po 30 minutách).
  • Cena za hodinu práce se v závislosti na konkrétním městě vždy trochu liší. Další informace vám poskytne místní komunitní tým.
  • Veškeré ceny budou před dokončením práce potvrzeny na lístku podpory.