Jaké musí mít členové WeWork pojištění?

Členové s vyhrazeným pracovním místem nebo privátní kanceláří musí mít následující druhy pojištění (uvedené ve smlouvě o členství):

Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje na lokalitu, kde se daný člen věnuje podnikání (tzn. společné prostory, kanceláře, ulici).

Pojištění majetku se vztahuje na přerušení podnikání i osobní věci členů.

Pokud pracujete pro nějakou společnost, váš zaměstnavatel by měl mít uzavřeno pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců (prostřednictvím společnosti TriNet nebo jiného poskytovatele benefitů), které se vztahuje na ostatní rizika související s pracovním úrazem a úhradami zdravotní péče v rámci zákona o zdravotním pojištění. Pokud některý člen potřebuje využít služby pojišťovacího agenta, může vyhledat pomoc prostřednictvím členské sítě WeWork.