Jaké má společnost WeWork zásady pro konzumaci alkoholu a zajištění bezpečnosti?

Pokud v prostorech WeWork pořádáte nějakou akci, je nutné dodržovat obecné pokyny:

  • Pokud se na akci konzumuje alkohol, nesmí být podáván mladistvým.
  • Pokud se některý člen účastní plánování či pořádání nějaké akce, je považován za pořadatele akce a musí se společností WeWork uzavřít smlouvu o pořádání akce. Odešlete žádost o podporu s příslušnými informacemi o akci a váš manažer komunity vám předá kopii této smlouvy.
  • Pořadatel akce musí alespoň tři hodiny před začátkem akce zaslat komunitnímu týmu seznam účastníků. 
  • Na akci budou vpuštěny pouze osoby uvedené na seznamu účastníků.
  • Upozornění: V závislosti na lokalitě se na pořádání akce často vztahují poplatky nebo je potřeba uhradit zálohu.