Jak společnost WeWork dbá na bezpečí na pracovišti?

WeWork má k dispozici technická i fyzická bezpečnostní řešení, která zajišťují ochranu našich členů, jejich zaměstnanců a důvěrných informací, s nimiž se v našich prostorách zachází. WeWork globálně zavádí systémy pro správu videa a řízení přístupu, aby příslušná přístupová oprávnění získali pouze oprávnění zaměstnanci nebo členové.