Jaká jsou bezpečnostní opatření společnosti WeWork na ochranu členů a jejich majetku?

Naším cílem je zajistit, aby byli naši členové i jejich cennosti u nás vždy v bezpečí. Všichni hosté se musí při příchodu zaregistrovat na recepci a předložit platný osobní průkaz s fotografií. Ke vstupu do našich lokalit je potřeba vstupní karta. Naši členové získají přístup na pracoviště, jakmile projdou procesem Netverify, v němž je ověřena jejich totožnost. Pro případ mimořádné události jsou na pracovišti instalovány také bezpečnostní kamery. Upozorňujeme, že záznam z kamer procházíme pouze v nezbytných případech.