Jak nastavit časovač na světlech?

Upozorňujeme, že ne všechna světla v kancelářích WeWork jsou nastavitelná. To, zda můžete upravit osvětlení v kanceláři, zjistíte tak, že kontrolka jednou blikne pro každých 15 minut přidaných do automatického časovače (maximálně lze nastavit 45minutový časovač). Pokud světlo nebliká, když držíte stisknutý časovač, potom světlo v kanceláři není nastavitelné.