Jaké má společnost WeWork zásady ohledně domácích zvířat na pracovišti?

Domácí zvířata členů jsou ve společnosti WeWork vítána. V některých budovách však pro ně platí zákaz vstupu. Pokud nevíte, jaké zásady platí u vás v budově, zašlete nám žádost o podporu.

 

Důležitá upozornění:

  • Pokud si členové do našich prostor chtějí přivést domácí zvířata, musí předložit doklad o jejich očkování nebo nezbytné dokumenty vodicích psů.
  • Tato domácí zvířata musí být zvyklá na život v domácnosti.
  • Do lokalit se zákazem vstupu domácích zvířat mohou být vpuštěni pouze vodicí psi, kteří splňují požadavky amerického zákona o handicapovaných osobách (ADA).
  • Domácí zvířata mají přístup do privátních kanceláří, pokud je majitelé nenechají bez dozoru. Domácí zvířata musí být ve společných prostorech vždy na vodítku.
  • Pokud nějaké domácí zvíře ruší, je hlučné nebo něco ničí, tým společnosti WeWork může příslušného člena požádat, aby ho z prostorů odvedl.
  • Dokumentaci ke svému domácímu zvířeti zašlete v lístku podpory a komunitní manažer ji uloží do systému.