Jaké má společnost WeWork zásady pro žádosti o fotografování a filmování?

Naši členové nás často žádají, aby mohli prostory využívat k natáčení filmů pro osobní či pracovní projekty. Vyhovíme jim, ale musí se řídit pravidly a předpisy uvedenými v naší Smlouvě o filmování v lokalitách.

Tuto smlouvu musí podepsat každý, kdo si přeje nahrát videozáznam nebo fotografovat v našich prostorech. 

Mějte prosím na paměti, že konferenční místnost je třeba zarezervovat a že ve společných prostorách není povoleno pořizovat videozáznamy ani fotografovat z důvodu ochrany soukromí ostatních členů.