Jaké má společnost WeWork zásady označení kanceláří?

Není-li dohodnuto jinak, poskytuje společnost WeWork jeden kus označení společnosti na kancelář zdarma. Toto označení, na kterém je obvykle název a logo členské společnosti, bude přilepeno na okno vaší kanceláře směřující do chodby.

 Upozornění: Pokud se přestěhujete do jiné kanceláře, označení bude odstraněno a bude potřeba, abyste nám zaslali lístek podpory s žádostí o instalaci nového loga, které dostanete zdarma.

Pokud byste si chtěli objednat další označení (protože jste upravili své logo nebo ho třeba chcete nalepit i na další okna), poplatek za každé další logo činí 25 USD.