Co je záloha na služby?

Záloha na služby je jednorázový poplatek, který je nutné uhradit před nastěhováním. Jedná se o bezpečnostní opatření v případě, že společnost platbu neprovede. Vaši zálohu na služby si ponecháme během vašeho dalšího využívání členství WeWork.

Finanční prostředky se členům vrací po ukončení jejich smlouvy – 30 dní po datu vystěhování.

Výše zálohy za služby se odvíjí od způsobu platby. Čím je platba přímější, tím je poplatek nižší. Poplatek se liší i podle regionu. Na jeho konkrétní výši ve vaší lokalitě se zeptejte svého manažera komunity. 

 

Upozorňujeme, že změna způsobu platby může ovlivnit výši vrácené zálohy na služby.