Jak vyřešit problémy s telefonem?

Pokud máte problémy s telefonem, odpojte kabel, vyčkejte 30 sekund a pak ho znovu zapojte. Pokud problém přetrvává, zašlete nám lístek podpory a uveďte v něm co nejvíce relevantních informací (tzn. název společnosti, telefonní číslo a číslo kanceláře).