Jaký je ve WeWork postup pro nastěhování, vystěhování a přesun členů?

Nastěhování: Noví členové mohou začít využívat svůj nový prostor od 9:00 v den zahájení členství. Upozornění: k vydání vstupní karty je vyžadován průkaz totožnosti s fotografií.

Vystěhování: Členové se musí vystěhovat do 16:00 poslední pracovní den v měsíci (podle smlouvy o členství). Členové musí vrátit všechny klíče a vstupní karty komunitnímu týmu, aby jim nebyly účtovány poplatky za nevrácené klíče a vstupní karty. Zálohy na služby budou vráceny na bankovní účty členů do 30 dnů od data vystěhování.

Přesun: Členové, kteří nemají kam uschovat své věci během přesunu mezi kancelářemi (tj. mezi různými kancelářemi ve stejné budově nebo do nové kanceláře v jiné budově), se mohou nastěhovat do své nové kanceláře v 16:00 poslední pracovní den v měsíci.