Co jsou zásady pro návštěvy WeWork?

WeWork je otevřené prostředí a členové si tak mohou bez obav pozvat na návštěvu hosty. K zaznamenávání hostů, kteří vstupují do lokality provozované společností WeWork, používá WeWork vlastní systém. 

Ujistěte se, že si vaši hosté přinesou k registraci průkaz totožnosti s fotografií. Mějte na paměti, že coby člen plně zodpovídáte za veškeré jednání svých návštěvníků. Aby návštěva vašich hostů proběhla bez zdržování, doporučuje WeWork očekávané hosty řádně zaregistrovat ještě před jejich příchodem do lokality WeWork.

Pokud máte libovolné pracovní místo, globální přístup nebo členství We a chcete v některé z našich lokalit přijmout hosty, musíte si zarezervovat konferenční místnost. Konferenční místnosti si můžete rezervovat v členské síti nebo mobilní aplikaci.