Jak z telefonu WeWork zavolat do zahraničí?

Telefony v budkách WeWork a konferenčních místnostech nelze v současnosti využívat k mezinárodním hovorům.