Jak se připojit k síťi Wi-Fi společnosti WeWork a jaké zadat heslo?

Informace o síti Wi-Fi naleznete v Průvodci budovou v členské síti.

Z webového prohlížeče v počítači:

  1. Přihlaste se do členské sítě.
  2. V nabídce vlevo klikněte na položku Služby v budově.
  3. Klikněte na Průvodce budovou.
  4. Vpravo na obrazovce pod položkou Užitečné informace se zobrazí informace o síti Wi-Fi.

V mobilní aplikaci v systému iOS:

  1. Přihlaste se do aplikace WeWork.
  2. Klepněte na kartu Moje lokalita.
  3. Klepněte na Průvodce budovou.

V mobilní aplikaci v systému Android:

  1. Přihlaste se do aplikace WeWork.
  2. Klepněte na ikonu hamburgeru v nabídce v levém horním rohu obrazovky.
  3. Klepněte na Průvodce budovou.