Jak se připojit k síťi Wi-Fi společnosti WeWork a jaké zadat heslo?

Informace o síti Wi-Fi naleznete v Průvodci budovou v členské síti.

Z webového prohlížeče v počítači:

  1. Přihlaste se do členské sítě.
  2. Přejděte do části Prostor vlevo. 
  3. Klikněte na Průvodce budovou.

V pravé části obrazovky pod položkou Užitečné informace se zobrazí informace o síti Wi-Fi.

V mobilní aplikaci v systému iOS:

  1. Přihlaste se do aplikace WeWork.
  2. Klepněte na kartu Prostor.
  3. Nahoře se vodorovně posuňte a klepněte na kartu Průvodce.

V mobilní aplikaci v systému Android:

  1. Přihlaste se do aplikace WeWork.
  2. Klepněte na kartu Moje budova. 
  3. Klepněte na Průvodce budovou.