Jak nastavit či zrušit zasílání upozornění z členské sítě e-mailem a na mobilní telefon?

Z webového prohlížeče v počítači:

E-mailová upozornění a nabízená oznámení pro mobilní telefon můžete spravovat na adrese members.wework.com/settings.

V mobilní aplikaci WeWork:

V pravém dolním rohu mobilní aplikace přejděte na položku Účet. Zde můžete klepnutím na položku Konfigurovat upozornění spravovat e-mailová upozornění a nabízená oznámení pro mobilní telefon.

Můžete také zrušit odběr e-mailového upozornění kliknutím na odkaz Odhlásit odběr v dolní části e-mailu. Zrušením odběru přímo z e-mailu zrušíte odběr pouze tohoto typu upozornění. Upravit odběr všech upozornění je možné provést na adrese members.wework.com/settings.