Proč mě WeWork žádá o osobní nebo finanční informace?

  • Společnost WeWork chrání členy před takzvaným phishingem a potenciálním zveřejněním osobních informací, a její pracovníci proto nesmí telefonicky ani e-mailem žádat členy o osobní ani finanční informace. Phishing je podvodná technika sloužící k získání citlivých informací tak, že se určitý subjekt při telefonním hovoru či e-mailové komunikaci vydává za důvěryhodný zdroj.
  • Chceme předcházet tomu, aby se naši členové stali oběťmi těchto podvodných praktik, a proto jsme sestavili seznam způsobů, jak odhalit falešný e-mail nebo telefonní hovor:
    • Podvodný e-mail může obsahovat gramatické chyby, překlepy nebo chyby v interpunkci. Externí komunikace společnosti WeWork prochází přísnými kontrolami kvality a teprve pak je zasílána našim členům. Ve skutečných e-mailech společnosti WeWork proto velmi pravděpodobně žádné gramatické chyby, překlepy ani chyby v interpunkci nenajdete.
    • Podvodný e-mail nebo telefonní hovor může mít podobu urgentní žádosti o osobní či finanční informace. Společnost WeWork NIKDY telefonicky ani e-mailem nežádá své členy o rodné číslo, hesla ani číslo platební karty.
    • Podvodný e-mail může naše členy žádat, aby otevřeli vložený odkaz. Pro jistotu by naši členové měli nejdřív podržet na maskovaném odkazu kurzor, aby se zobrazila adresa, na kterou se chystají kliknout.