Mohou pracovníci společnosti WeWork požádat v telefonním hovoru nebo e-mailové komunikaci členy o osobní nebo finanční informace?

Společnost WeWork chrání členy před takzvaným phishingem a potenciálním zveřejněním osobních informací, a její pracovníci proto nesmí telefonicky ani e-mailem žádat členy o osobní ani finanční informace. Phishing je podvodná technika sloužící k získání citlivých informací tak, že se určitý subjekt při telefonním hovoru či e-mailové komunikaci vydává za důvěryhodný zdroj.

Chceme předcházet tomu, aby se naši členové stali oběťmi těchto podvodných praktik, a proto jsme sestavili seznam způsobů, jak odhalit falešný e-mail nebo telefonní hovor:

  • Podvodný e-mail může obsahovat gramatické chyby, překlepy nebo chyby v interpunkci. Externí komunikace společnosti WeWork prochází přísnými kontrolami kvality a teprve pak je zasílána našim členům. Ve skutečných e-mailech společnosti WeWork proto velmi pravděpodobně žádné gramatické chyby, překlepy ani chyby v interpunkci nenajdete.
  • Podvodný e-mail nebo telefonní hovor může mít podobu urgentní žádosti o osobní či finanční informace. Společnost WeWork NIKDY telefonicky ani e-mailem nežádá své členy o rodné číslo, hesla ani číslo platební karty.
  • Podvodný e-mail může naše členy žádat, aby klikli na vložený odkaz. Pro jistotu by naši členové měli nejdřív podržet na maskovaném odkazu kurzor, aby se zobrazila adresa, na kterou se chystají kliknout.

Pokud máte podezření, že jste obdrželi takový podvodný e-mail nebo telefonní hovor, zašlete nám žádost o podporu.