Jak zajišťujeme, že jsou data našich členů v bezpečí?

Na zajištění bezpečnosti a zabezpečení informací našich členů klademe nejvyšší důraz. Chceme data našich členů chránit na té nejvyšší úrovni, a proto je společnost WeWork držitelem certifikátu, který potvrzuje, že splňuje mezinárodní normu ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001).


ISO 27001 je významná norma upravující nejlepší postupy pro systémy správy zabezpečení informací (ISMS). Jedná se o program zabezpečení, který zahrnuje sadu zásad, postupů a kontrolních mechanismů pro správu, monitorování a zlepšování postupů zabezpečení informací v organizacích.


Certifikát ISO 27001 společnosti WeWork si můžete zobrazit zde.