Jak WeWork zabezpečuje data svých členů?

  • WeWork je držitelem certifikátu ISO 27001.
  • ISO 27001 je významná norma upravující nejlepší postupy pro systémy správy zabezpečení informací (ISMS). Jedná se o program zabezpečení, který zahrnuje sadu zásad, postupů a kontrolních mechanismů pro správu, monitorování a zlepšování postupů zabezpečení informací v organizacích.
  • Přikládáme kopii certifikátu ISO 27001 společnosti WeWork.