Jak se bezdrátově připojit k televiznímu displeji Solstice v konferenční místnosti a sdílet obraz?

Přehled

Solstice Pod od společnosti Mersive je řešení pro bezdrátové sdílení obrazu a spolupráci. K jedinému zařízení Solstice Pod se mohou připojit až čtyři uživatelé a sdílet obsah z počítačů se systémem Windows nebo Mac nebo z libovolného mobilního zařízení se systémem Android nebo iOS. Ke sdílení v libovolné konferenční místností WeWork se systémem Solstice Pod je vyžadována pouze jednorázová instalace klienta Solstice.

V této příručce používáme slovo „displej“ pro Solstice Pod, zatímco slovo „obrazovka“ vyjadřuje obsah zrcadlený na displeji (televizoru nebo projektoru).

Stažení a instalace

Zde si stáhněte a nainstalujte klienta Solstice Pod:

STÁHNOUT ZDE

Po instalaci:

 • Otevřete klientskou aplikaci.
 • Pokud se zobrazí výzva, zadejte své jméno.

Připojení k displeji

Při spuštěné aplikaci:

 • Ve výchozím nastavení by se měl zobrazit seznam veškerých aplikací Solstice Pod v globální síti WeWork.

Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.20_AM.png

 • Seznam si můžete přizpůsobit kliknutím na položku Označení (Tags) v pravém horním rohu a zadáním filtru pro svou zemi, město nebo lokalitu WeWork.

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.44_AM.png

 • Případně vlevo vedle Označení (Tags) můžete kliknout na pole Vyhledat (Search) a vyhledávat displej podle jména.

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.24.14_AM.png

 • Jakmile displej najdete, zadejte Kód obrazovky (Screen Key) (heslo o čtyřech znacích zobrazené vlevo vedle displeje).
 • Klikněte na tlačítko OK.

image10.png

 • Nyní byste měli být připojeni k displeji.
 • V levém dolním rohu displeje se zobrazí ikona každého úspěšně připojeného uživatele.

Sdílení obsahu na displeji

 • V části Share Something (Sdílejte něco) kliknutím na tlačítko Desktop (Plocha) spusťte zrcadlení plochy na obrazovku.

image23.png

 • Okno klienta se změní tak, aby odráželo sdílený obsah.

image24.png

Sdílení zvuku:

 • Klikněte na přepínač Desktop Audio (Zvuk plochy) a ověřte, zda jsou zapnuty reproduktory obrazovky.
  • Upozorňujeme, že uživatelé systému Mac budou vyzváni k instalaci ovladače zvuku. Po instalaci bude pravděpodobně nutné restartovat klienta, aby začalo streamování zvuku.
 • Při streamování zvuku můžete ovládat hlasitost přímo z vašeho počítače.

Zastavení sdílení:

 • Na kartě Share (Sdílet) vyberte možnost Stop Sharing Desktop (Zastavit sdílení plochy).
 • K aplikaci Solstice Pod zůstanete připojeni, abyste v případě potřeby mohli sdílení znovu rychle spustit.

Odpojení:

 • Všichni uživatelé by měli ukončit sdílení.
 • Kliknutím na tlačítko Disconnect (Odpojit) vpravo nahoře ukončete relaci.
 • Tím se vymažou všechny příspěvky, všichni návštěvníci budou odhlášeni z relace a změní se kód obrazovky pro další relaci.

Vlastní nastavení

 • V levém dolním rohu klienta Solstice v části Control (Ovládání) zvolte kartu Settings (Nastavení).
 • Zde můžete nastavit některé vlastní uživatelské předvolby.

image19.png

Můžete zde provést následující akce:

 • upravit četnost upozornění zobrazovaných na obrazovce klientem,
 • změnit své jméno na obrazovce (zobrazí se na obrazovce i ostatním uživatelům, kteří jsou připojeni k zařízení Pod),
 • nastavit automatické sdílení zvuku při zrcadlení,
 • nastavit aplikaci, aby při spuštění automaticky kontrolovala aktualizace.

Upozorňujeme, že adresa adresářové služby Solstice je společností WeWork předem nakonfigurovaná, aby bylo zajištěno snadné rozpoznání displeje, a adresu byste proto neměli měnit.

Stejně tak jsou předem nakonfigurované některé volby na kartě Meeting (Schůzka) v části Control (Ovládání), abychom zajistili, že jsou v různých konferenčních místnostech poskytovány konzistentní služby. Tyto možnosti nemohou uživatelé měnit.

Sdílení s více uživateli

K zařízení Pod se může kdykoli připojit více uživatelů nebo klientských zařízení.

Při připojování před sdílením obsahu se kód obrazovky zobrazí jako obvykle ve středu obrazovky.

Je-li obsah již sdílen, zobrazí se kód obrazovky krátce v levém dolním rohu obrazovky poté, co vyberete displej a budete vyzváni k zadání kódu obrazovky.

Při připojení více uživatelů: 

 • Klikněte vlevo na kartu Layout (Rozvržení). Zde můžete změnit, jak se na obrazovce zobrazí obsah.
 • Kliknutím a přetažením příspěvku upravíte uspořádání obsahu na obrazovce.
 • Přetažením příspěvku do rámečku vlevo jej skryjete, ale neodstraníte jej z relace, takže příspěvek můžete kdykoli vrátit.

image5.gif

 • Kliknutím na ikonu nabídky se třemi tečkami v levém dolním rohu můžete rychle přesunout veškerý obsah na obrazovku nebo mimo obrazovku a zvolit, zda chcete obsah automaticky zarovnat k mřížce (ve výchozím nastavení je tato možnost zapnutá).

image2.png

 • Podržením kurzoru nad ikonami figurek v dolní části zobrazíte, které uživatele jednotlivé figurky představují a kolik příspěvků daný uživatel sdílel v relaci.
 • Po kliknutí na figurku uživatele můžete zobrazit, skrýt nebo odstranit všechny příspěvky příslušného uživatele.

image13.gif

Sdílení v systému iOS

 • Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Solstice pro Apple App Store pomocí odkazu v horní části této stránky.
 • Zadejte své jméno.
 • Stiskněte kolečko Nastavení (Settings) a na kartě Obecné (General) zadejte adresu sds.wework.com do pole Adresa služby Solstice Discovery (Solstice Discovery Service Address).

                                                 sds_ios.png

 • Označení můžete použít při nastavení filtru pro displeje, nebo můžete požadovaný displej přímo vyhledat.
 • Vyberte displej v seznamu Nalezeno (Discovered). 
 • Potom zadejte kód obrazovky.

image8.png image9.png image11.png

 • Stiskněte tlačítko Mirror Screen (Zrcadlit obrazovku). Aplikace Solstice vás vyzve k zapnutí funkce Airplay a připojení k displeji.
 • Postupujte podle pokynů pro připojení. Možná bude nutné zadat heslo Airplay, kterým je kód obrazovky.

image14.png image17.png image18.png

 • Stisknutím tlačítka Stop Mirroring Screen (Zastavit zrcadlení obrazovky) nebo Stop Sharing All (Zastavit veškeré sdílení) můžete zastavit sdílení na displeji a přitom zůstat připojeni (takže můžete znovu zahájit sdílení bez opětovného zadávání kódu obrazovky).
 • Chcete-li ukončit relaci, stiskněte v pravém horním rohu tlačítko Disconnect (Odpojit). Nezapomeňte vypnout zrcadlení obrazovky prostřednictvím Airplay.

image6.png

Sdílení v systému Android

 • Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Solstice pro Google Play Store pomocí odkazu v horní části této stránky.
 • Zadejte své jméno.
 • Stiskněte kolečko Nastavení (Settings) a na kartě Obecné (General) zadejte adresu sds.wework.com do pole Adresa služby Solstice Discovery (Solstice Discovery Service Address).
 • Označení můžete použít při nastavení filtru pro displeje, nebo můžete požadovaný displej přímo vyhledat.
 • Vyberte displej v seznamu Nalezeno (Discovered). 
 • Potom zadejte kód obrazovky.

image16.png sds_android.png image1.png 

 • Po stisknutí tlačítka Mirror Screen (Zrcadlit obrazovku) vás systém Android může upozornit, že se bude zrcadlit veškerý obsah obrazovky telefonu.

image12.png image22.png

 • Když zrcadlíte obrazovku, tlačítko v hlavním okně aplikace se změní na Stop Mirroring Screen (Zastavit zrcadlení obrazovky) a obrazovka vašeho telefonu se zobrazí v nabídce Control (Ovládání) v aplikaci (a v nabídce Control všech účastníků připojených k relaci).

image7.png image20.png

 • Stisknutím tlačítka Stop Mirroring Screen (Zastavit zrcadlení obrazovky) nebo Stop Sharing All (Zastavit veškeré sdílení) můžete zastavit sdílení na displeji a přitom zůstat připojeni (takže můžete znovu zahájit sdílení bez opětovného zadávání kódu obrazovky).
 • Chcete-li relaci ukončit, stiskněte v pravém horním rohu tlačítko Disconnect (Odpojit).

image15.png