Můžu přejít do jiné lokality WeWork?

Pokud je v požadované budově nějaké místo, rádi společně s vámi zorganizujeme plynulý přechod.