Kdy je nutné zálohu na služby uhradit? Kdy je nutné uhradit první měsíční členský poplatek?

Záloha na služby je splatná před datem nastěhování. Požádáme vás o uhrazení v období mezi datem podpisu smlouvy a datem nastěhování. První měsíční členský poplatek je nutné uhradit k prvnímu dni v měsíci. Nezapomeňte, že před nastěhováním do prostorů WeWork je nutné uhradit oba tyto poplatky.