Kdy se účtují poplatky za zpožděnou platbu?

Pokud od vás neobdržíme měsíční platbu, zašleme vám (primárnímu členovi) k 10. dni v měsíci upozornění a naúčtujeme poplatek za prodlení ve výši 10 %. Pokud od vás neobdržíme platbu do konce měsíce, budeme vám posílat další upozornění.  Pokud si myslíte, že jsme vám toto upozornění poslali omylem, protože jste platbu již uhradili, zašlete našemu účetnímu týmu nebo týmu komunitních manažerů potvrzení od vaší banky o provedení platby.