Co zahrnuje moje měsíční faktura?

Měsíční faktura zahrnuje členský poplatek za vaše kanceláře, veškeré slevy či akční ceny, balíčky služeb, které jste si objednali, veškeré další poplatky (tzn. poplatek za dalšího člena, poplatek za výměnu vstupní karty, poplatky za služby IT atd.) a poplatky za využívání konferenčních místností či tisku nad stanovený limit. Na faktuře za daný měsíc budou uvedeny poplatky za přečerpání limitů za předchozí měsíc.