Què faig si el mètode d'aplicació no funciona?

Comprova que hagis seguit totes les instruccions. Si és el cas, envia una sol·licitud de suport a WeWork perquè el nostre equip pugui solucionar-ho.