Quan rebi el telèfon, com el configuro?

Si un membre lloga un telèfon mitjançant WeWork, el podrà fer servir d'immediat, només l'ha de connectar a un port Ethernet. Si un membre porta un telèfon propi, haurà de parlar amb el seu proveïdor per calibrar el telèfon amb la nostra xarxa. Si el proveïdor telefònic no pot connectar el telèfon a la nostra xarxa, envia un tiquet de suport amb la informació corresponent (nom de l'empresa, número de telèfon, model del telèfon i número de l'oficina) i l'equip de WeWork intentarà ajudar-te amb la configuració i la instal·lació.