Quines mesures de seguretat aplica WeWork per protegir els membres i les seves propietats?

El nostre objectiu és que els membres i les seves propietats estiguin sempre protegits. En el moment de la seva arribada, demanem a tots els convidats que es registrin a recepció i que presentin un carnet amb fotografia vàlid. Per accedir a les nostres ubicacions cal disposar de targetes d'accés i, abans de permetre que els membres accedeixin a les nostres ubicacions, han de completar el procés Netverify per verificar la seva identitat.  També tenim càmeres de seguretat instal·lades amb l'objectiu de documentar allò que passa en cas que hi hagi cap incidència. Tingues en compte que només mirem les gravacions si és necessari.