Com manté WeWork el meu lloc de treball segur?

WeWork té solucions de seguretat tant tècniques com físiques per assegurar la protecció dels nostres membres, dels seus empleats i de la informació confidencial que es manipula en els nostres espais. WeWork desplega sistemes de control d’accés i gestió de vídeo a nivell mundial, per assegurar que només els empleats i/o membres autoritzats tinguin privilegis d’accés adequats.