Com protegim les dades dels nostres membres?

La seguretat de la informació dels nostres membres és molt important per a nosaltres. Per protegir correctament les dades dels membres al nivell més alt possible, WeWork compleix l'estàndard internacional ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001).


L'ISO 27001 és un estàndard líder de la indústria que regula les pràctiques recomanades per a un Sistema de gestió de la seguretat de la informació (ISMS). L'ISMS és un programa de seguretat format per un conjunt de polítiques, procediments i controls per gestionar, controlar i millorar les pràctiques de seguretat de la informació d'una organització.


Pots veure la certificació ISO 27001 de WeWork aquí.