Com protegim a WeWork les dades dels nostres membres?

  • WeWork té la certificació ISO 27001.
  • L'ISO 27001 és un estàndard líder de la indústria que regula les pràctiques recomanades per a un Sistema de gestió de la seguretat de la informació (ISMS). L'ISMS és un programa de seguretat format per un conjunt de polítiques, procediments i controls per gestionar, controlar i millorar les pràctiques de seguretat de la informació d'una organització.
  • Trobaràs adjunta una còpia de la certificació ISO 27001 de WeWork.